Liečba

Liečba tenisového lakťa.

anatomia lakta

Klasická liečba.

Každý zdravotný problém si vyžaduje v prvom rade veľmi presné diagnostikovanie a zhodnotenie stavu. Diagnostika lakťa sa v lekárskej praxi  opiera o klinické príznaky, zistenie charakteru, lokalizácie bolesti, jej vyžarovania, či štartovacie bolesti, fyzikálne vyšetrenie, ďalej vylúčenie iného reumatického ochorenia a nálezy zobrazovacích metód (ultrazvuk, CT, či magnetická rezonancia) pomáhajú v diagnostike ochorenia.

 

Zobrazovacie metódy v zdravotníctve.

Utrazvukové.vyšetrenie.   
Pri tomto vyšetrení sú využívané ultrazvukové vlny, ktoré prechádzajú telom a odrážajú sa od jednotlivých orgánov. Odrazené vlny možno počítačovo previesť do formy obrazu. Metóda  je vhodná najmä na vyšetrovanie mäkkých častí – šliach, kĺbového púzdra, prítomnosť tekutiny atď.

RTG..Röntgenovévyšetrenie.  
Patrí medzi základné vyšetrovacie metódy a využíva sa na zobrazenie celého tela. Je založené na vlastnostiach žiarenia, ktoré preniká cez ľudské tkanivo. Výsledný tieňový obraz závisí od toho, ako tkanivá pohlcujú RTG žiarenie. Čím je absorpcia väčšia, tým je obraz svetlejší.

MR – Magnetická rezonancia.    
Je vyšetrovacia metóda, využívajúca k zobrazeniu jednotlivých tkanív meranie zmien magnetických momentov atómových jadier. Metóda je populárna pre vysokú kvalitu obrazov bez použitia radiačného žiarenia (ktoré sa používa pri RTG, CT alebo v nukleárnej medicíne). Zatiaľ nie sú známe žiadne škodlivé účinky pre pacienta pri štandardných diagnostických vyšetreniach. Môžeme povedať, že MR je až na niekoľko výnimiek najcitlivejšou vyšetrovacou metódou pre posúdenie morfológie a patológie mäkkých tkanív, ako mozgu, miechy, svalov, šliach a kĺbov. Táto metóda spočíva v tom, že pacient si ľahne do veľkého supravodivého magnetu a tam je vystavený elektromagnetickému vlneniu. Ním sa aktivujú protóny atómov vodíka prítomné v tkanivách ľudského tela. Počítač premení signály na obrazy tkanív a orgánov. Celý proces je bezbolestný a  pomerne neškodný.

CT – Počítačová tomografia.  
Táto metóda umožňuje robiť fotografie tela v zhruba pol centimetrových rezoch. Dodnes je veľmi často využívaná a patrí ku kľúčovým diagnostickým metódam. CT-vyšetrenie umožňuje zachytiť detaily s veľkosťou okolo 5 mm a tým, že dokáže ľudské telo zobraziť v jednotlivých vrstvách, pomáha odhaľovať ťažko zistiteľné vnútorné zmeny. Na rozdiel od MR je to výrazne lacnejšia forma zobrazovania.  CT-vyšetrenie kombinuje klasické röntgenové vyšetrenie s počítačovým vyhodnocovacím systémom. Samotný prístroj vyzerá ako tunel, ktorý je prepojený s počítačom, ktorý vyhodnocuje snímky z prístroja a skladá ich do jedného celku.                                                                                                                                            …………
EMG – Elektromyografia.    
Elektromyografia je vyšetrenie zachycujúce elektrickú aktivitu svalov. Overuje sa ich stav a správne nervové zásobovanie = inervácia. Ide v podstate o zisťovanie elektrických zmien vznikajúcich vo svalovom tkanive a nervových vláknach. Tieto zmeny je možno zachytiť ihlovými elektródami zavedenými pod povrch kože alebo povrchovými elektródami prilepenými na kožu. Informácia z kontaktných elektród alebo z EMG ihly sa spracuje v počítači a prevedie sa vo forme krivky na monitor počítača, respektíve vo forme zvukového signálu na reproduktory. Grafický záznam elektrických zmien vo svale sa nazýva elektromyogram. Prístroj, ktorým registrujeme nervové a svalové potenciály sa nazýva elektromyograf.

                

Pri klasickej liečbe vykonávanej lekárom – ortopédom sa postupuje zväčša tak, že lekár lakeť vyšetrí a navrhne podľa stanovenej diagnózy postup liečenia. Ak lakeť nie je poškodený úrazom alebo nejaví známky degenerácie či čohokoľvek, čo by si vyžadovalo operáciu, lekár na začiatku najčastejšie nariadi kľudový režim a medikamentóznu liečbu /analgetiká od bolesti, nesteroidné protizápalové lieky/. Ďalším typom klasickej liečby je aplikácia obstrekov s obsahom steroidov priamo do postihnutého miesta. Pri fyzikálnej terapii sa využíva elektroliečba, ošetrenie postihnutého miesta laserom či magnetoterapiou.

Ak bolestivosť pretrváva  aj po 8 týždňoch liečby, hovoríme o chronickom stave. V týchto prípadoch sa často pristupuje ku aplikácii kortizonóvej injekcie do bolestivej oblasti lakťa. Táto injekcia je  populárna, avšak opakované aplikácie injekcie prinášajú negatívne následky v štruktúre svalu a šľachy lakťa.

Niekedy je potrebné ruku znehybniť ortézou, ktorá uchová lakeť v pokoji a zabráni nadmernému nežiadúcemu pohybu ruky počas liečby.

Pri chronickom dlhotrvajúcom stave je poslednou medicínskou možnosťou chirurgická operácia. Táto sa spravidla odporúča až vtedy, keď ostatné klasické liečebné metódy zlyhajú.

Operácia sa vykonáva s cieľom:

  • a: odstrániť časť postihnutého väziva
  • b: vnútorne podporiť prirodzené hojivé procesy stimulovaním prítoku krvi do postihnutej oblasti.

Operácia, ak je správne zhodnotená, môže byť veľmi účinná, ale je to vždy ako  posledná a najrizikovejšia záležitosť a preto je potrebné veľmi dobre uvážiť jej skutočnú potrebu.

 

ikona-sipka

  Video – operácia lakťa.

Alternatívna liečba.

Najúčinnejšou alternatívnou liečbou „tenisového lakťa“ je liečba pomocou techník chiropraxie.   Chiropraktik zhodnotí daný stav a postupne napraví do správnych polôh všetky kĺby postihnutého lakťa aj všetky ostatné štruktúry ktoré majú vplyv na správne fungovanie energetickej priechodnosti v danej ruke. Veľmi často je fyzickým spúšťačom problémov ruky, bolestí alebo trasenia,  blokácia krčnej chrbtice – hlavne stavca C7.

Bolesť akejkoľvek časti tela a hlavne kĺbov je veľakrát spôsobená energetickou nepriechodnosťou alebo atakom niektorého z nervov preto uvoľnenie blokácií je z dlhodobého hľadiska veľmi vhodné pre zdravie jedinca.

Najčastejšou príčinou bolesti lakťa je jednoznačne dislokácia vretennej alebo lakťovej kosti. Po ich napravení do správnej polohy nastane takmer vždy okamžitá úľava a ústup bolesti. Je ale fakt, že čím je problém starší a chronickejší, tým je náročnejšie dať ruku do takého poriadku aby bola opäť hybná a bez bolesti.

Alternatívne prostriedky používané u daného ochorenia ešte sú:

  • masáž lakťa ľubovníkovým /jánskym/olejom smerujúca od lakťa ku zápästiu
  • ožarovanie lakťa Biolampou
  • cvičenie s postihnutou rukou
  • obklady z listov kapusty alebo lopúcha a iné…

ikona-sipka

 Video  Zamrznuté rameno – korekcia kĺbov.

video laket ja